ဦးကိုနီ

ယေန႔ ဇြန္လ ၁၄ ရက္၊ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးတြင္ ေသနတ္သမားၾကည္လင္းအပါအဝင္ ၃ ဦးကို ၅၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားခြင္ကအထြက္တြင္ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ထုိသို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ဦးကိုနီ