အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်း

1 month 3 weeks ago
13,911 Hits

"ျပင္ပမွာရွိတဲ့ေစ်းကြက္ေပါ့။ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္ေပါ့။ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္ကိုလည္းအထင္ေသးလို႔ မရဘူး။ အန္ကယ္တြက္မိသေလာက္ဆို တစ္နွစ္ကို ေဒၚလာ ၅ဘီလီယံေလာက္ရွိတယ္။

Subscribe to အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်း