အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Scot Marciel

6 months 4 weeks ago
10,786 Hits

ေရရွည္အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရက ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္တဲ့ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔ခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိျမင္ၿပီးျဖစ္တယ္။

Subscribe to အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Scot Marciel