အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Scot Marciel

3 weeks 6 days ago
9,622 Hits

ေရရွည္အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရက ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္တဲ့ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔ခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိျမင္ၿပီးျဖစ္တယ္။

Subscribe to အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Scot Marciel