(အုိးေ၀စီးပြားေရးလုပ္ငန္း) တည္ေထာင္သူ ကုိေနေအာင္

11 months 1 week ago
5,881 Hits

ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ တစ္ခုခုလုပ္ႏုိင္ၿပီလုိ႔ ယုံၾကည္ေနၿပီဗ်။ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အေမရိကန္မွာစမလား၊ ျမန္မာျပည္မွာ စမလားေပါ့ေနာ္၊ အဲဒါနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ စျဖစ္သြားတာေပါ့။

Subscribe to (အုိးေ၀စီးပြားေရးလုပ္ငန္း) တည္ေထာင္သူ ကုိေနေအာင္