အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္

2 months 2 weeks ago
3,028 Hits

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေက်းရြာသားအားလံုးရဲ႕ မဲဆႏၵနဲ႕ ေရြးေကာက္ေပးေစလိုတာပါပဲ။ ရြာသားေတြရဲ႕ မဲနဲ႕ ဘယ္သူရရ ေက်နပ္ပါတယ္။"ဟု ဆင္ပြတ္ႀကီးေက်းရြာမွ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

Subscribe to အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္