အလွအပ

2 weeks 5 days ago
12,987 Hits

လူတစ္ေယာက္အတြက္ ေရက မရွိမျဖစ္လိုအပ္ျပီး ကိုယ္ခႏၶာတြင္း ေရဓာတ္ျပည့္ဝဖို႔ ဆုိတာ အလြန္ အေရးၾကီးတဲ့ အရာတစ္ခုပါ။

Subscribe to အလွအပ