အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

3 months 1 week ago
8,603 Hits

ယမန္ေန႔ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းျပီး မီဒီယာမ်ားကို ယင္းသို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္