အပ်ိဳႀကီး

2 months 5 days ago
18,091 Hits

ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေစာင့္ေနစရာမလုိဘဲ ဘယ္သူ႔ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကိုမွ ထမ္းေနစရာမလိုဘဲ ဘယ္သြားခ်င္လဲ ခုခ်က္ခ်င္းထသြားလို႔ရတယ္။

Subscribe to အပ်ိဳႀကီး