အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္ခိုင္

1 week 6 days ago
5,010 Hits

အသက္ႀကီးလို႔ နားေလးတာက အာရံုေၾကာ ခ်ိဳ႕ယြင္းလို႔ ေလးတာပါပဲ။ အသက္ႀကီးလာရင္ လူေတြက မ်က္စိမႈန္မယ္ သြားက်ိဳးမယ္။ နားေလးမယ္။ ဆံပင္ျဖဴမယ္ေပါ့။

Subscribe to အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္ခိုင္