အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္ခိုင္

8 months 2 weeks ago
3,563 Hits

ႏွာေခါင္းပိတ္ၿပီးေတာ့ ေခါင္းခဲတယ္ဆိုေတာ့ ဒီဟာကေတာ့ ေလအိတ္ေရာင္တာေပါ့။ ႏွာေခါင္းေရာင္ၿပီးလို႔ ရွိရင္ ႏွာေခါင္းေဘးမွာရွိတဲ့ ေလအိတ္ေတြကေရာင္လာတာေပါ့။

Subscribe to အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္ခိုင္