အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

1 month 3 weeks ago
1 Hit

ယင္းညီလာခံသို႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

Subscribe to အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း