အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

4 months 1 week ago
810 Hits

ဒီသုေတသန အစီရင္ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Green Hill ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာလည္ ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း