အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

1 month 1 week ago
1 Hit

အလားတူ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္သာမကပဲ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးမ်ားအထိ ကိုယ့္တိုင္းေဒသၾကီးထဲရွိ စြန္႕ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားကို...

Subscribe to အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္