အညာသူအညာသားထန္းေတာင္သူမ်ား

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေခ်ာက္ၿမိဳ႕ ထန္းေတာတစ္ခုမွ ခုတ္ယူခဲ့ေသာထန္းလံုးမ်ားမွာဧရာဝတီျမစ္ ေရလမ္းေၾကာင္းေကာင္းမြန္ေရးစီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ ျဖစ္သည္။
4 months 5 days ago
25,837 Hits

ေခတ္အဆက္ဆက္ ထန္းသမားတို႔၏ ဘဝေျပာင္းလဲမႈ မရိွေသးေသာ္လည္းထန္းေတာတို႔၏အေနအထားကေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံုမ်ား - ၿဖဳိးသီဟခ်ဳိ/Myanmar Now

ထန္းပင္တစ္ပင္အရြယ္ေရာက္ရန္ ဆယ္စုႏွ...

Subscribe to အညာသူအညာသားထန္းေတာင္သူမ်ား