အင္းဒင္ေက်း႐ြာ

6 months 1 week ago
1 Hit

“လံုျခံဳေရးရဲ တပ္ဖြဲ႔ေတြအပါဝင္ အရပ္သားေတြေရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကိုေရာ က်ေနာ္တုိ႔ ဖမ္းဆီးအေရးယူထားပါတယ္။ အဓိကေတာ့ သူတို႔ကို လူသတ္မႈႏွင့္ အေရးယူထားတာေပါ့။

Subscribe to အင္းဒင္ေက်း႐ြာ