အင္းဒင္ေက်းရြာသုႆန္

7 months 1 week ago
20,094 Hits

၎ေနာက္႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ က်င္းအနီးရွိလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၄ ဦး က ေသနတ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Subscribe to အင္းဒင္ေက်းရြာသုႆန္