အင္းဒင္ေက်းရြာ

2 months 4 weeks ago
102,756 Hits

ယေန႔ ဧၿပီလ ၂ဝ ရက္၊ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံး အမွတ္ ၈ လံုၿခံဳေရရဲတပ္ရင္းမွ ဒုရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္က လာေရာက္ထြက္ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to အင္းဒင္ေက်းရြာ