အဂတိလိုက္စားမႈ

1 month 3 days ago
1 Hit

အဆိုပါ အေရးယူခံရသူသည္ လက္ရွိ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ရဲအုပ္အဆင့္ျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရျပီး ဒုရဲအုပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအမႈ ျဖစ္သည္။

Subscribe to အဂတိလိုက္စားမႈ