အဂတိလိုက္စားမႈ

1 month 1 week ago
33,708 Hits

ယေန႔ရုံးခ်ိန္းတရားခြင္မွအထြက္တြင္ ၎အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီထံမွ အက်ိဳးအျမတ္တစ္စုံတစ္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ရယူခဲ႔ျခင္း မရွိေၾကာင္း မီဒီယာသမားမ်ားကိုေျပာသည္။

Subscribe to အဂတိလိုက္စားမႈ