အခ်ဳပ္ခန္း

11 months 2 weeks ago
2,556 Hits

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးျမိဳ႕ ၊ျမိဳ႕မရဲစခန္း အခ်ဳပ္ခန္းအမွတ္(၆)ရွိ အခ်ဳပ္က် အခ်ဳပ္သမား(၆)ဦးသည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းကအခ်ဳပ္ခန္းေဖာက္ကာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to အခ်ဳပ္ခန္း