သူရဦးေအာင္ကို

5 months 2 weeks ago
3,128 Hits

အဆိုပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ သမီးျဖစ္သူ မႏွင္းစံပယ္ေအာင္ကို၏ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာကို သံုးစြဲျခင္းမရိွဘဲ ပိတ္သိမ္းျပီ ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to သူရဦးေအာင္ကို