သူရဦးေအာင္ကို

3 days 20 hours ago
62,317 Hits

သာသနာေရး ဝန္ႀကီးကို ဆႏၵျပခဲ့ရာတြင္ ေငြေပးေစခိုင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး သိန္းေထာင္ခ်ီကုန္မည့္ အဆိုပါ ဆႏၵျပပြဲအတြက္ ရေငြမ်ား ဘယ္ကရသလဲလို႔ သူရ ဦးေအာင္ကိုက ေမးခြန္းထုတ္လုိ္က္ပါတယ္။

“ေနျပည္ေတာ္မွာ...

Subscribe to သူရဦးေအာင္ကို