သူရဦးေအာင္ကို

4 months 3 weeks ago
5,345 Hits

" လုပ္ငန္းစဖို႔အတြက္ကို ရွိတဲ႔ေငြကသိန္း ရွစ္ေထာင့္ သံုးရာေက်ာ္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အနည္းဆံုးေတာ့ အနည္းဆံုးပါ သိန္း ခုႏွစ္ေထာင္ေလာက္ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။

Subscribe to သူရဦးေအာင္ကို