သီလ၀ါ​ေဒသခံလယ္​သမား

4 months 1 week ago
7,331 Hits

လယ္သမားမ်ားဘက္မွ တိုင္ၾကားမည့္ အေၾကာင္းကို ေမလ ၁၆ရက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေအာခစ္ ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သီလ၀ါေဒသခံလယ္သမား ဦးသန္း၀င္းကေျပာ သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to သီလ၀ါ​ေဒသခံလယ္​သမား