ဝိုင္းယုယ (သ႐ုပ္ေဆာင္)

7 months 1 week ago
16,127 Hits

ဟုတ္ကဲ့။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ ႏွစ္ ၇ ႏွစ္ ပုိ ၁၀ တန္းႏွစ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီႏွစ္တုန္းက သူငယ္ခ်င္း မသဇင္ဝုိင္းနဲ႔ အတူတူ အဲဒီတုန္းက က်ဴရွင္ေျပးၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းကေန ဆင္းၿပီးေတာ့ေပါ့ အဲဒီတုန္းက ကုိရီးယားအရမ္း...

Subscribe to ဝိုင္းယုယ (သ႐ုပ္ေဆာင္)