ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ

1 week 3 days ago
1 Hit

အစားအစာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသည္ စီးပြားေရးရႈေထာင့္ကသာ အၾကည့္မ်ားၿပီး က်န္းမာေရးရႈေထာင့္မွ ၾကည့္ျခင္းအေပၚ အားနည္းေနေသးသည္ဟု ယေန႔ ဇူလိုင္ ၁၀ရက္ေန႔က မေကြးတိုင္း ေဒသႀ...

Subscribe to ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ