လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌမ်ား

6 months 3 days ago
11,571 Hits

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ကို တင္ေျမွာက္ #မဇၩိမ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ ႏႈတ္ထြက္သြားသည့္အတြက္ လက္ရွိ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးတီခြန္ျမတ္ကို ယေန႔က်င္းပသည့္ ျ...

Subscribe to လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌမ်ား