လ်ွပ္စစ္ဝါယာႀကိဳး

3 days 18 hours ago
4,731 Hits

မီးေလာင္သည့္ေနရာသို႕ မီးျငိမ္းသတ္ယာဥ္ ၈ စီး မီးသတ္ေရယာဥ္ ၂ စီးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္ ၂ စီး အျပင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ သေႏၶတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၅ ဦးႏွင့္ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၄၀ ဦး တို႔ လာေရာက္ ျငိမ္းသတ္ခဲ့ ေၾ...

Subscribe to လ်ွပ္စစ္ဝါယာႀကိဳး