လူထုမိတ္ေဆြအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ

ဆဲဆိုရမ္းကားသူ အမ်ိဳးသားအား ယာဥ္ေပၚမွ ခရီးသည္မ်ားက ကန္ခ်ၿပီးေနာက္ ယာဥ္အား ဆက္လက္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ရာ ပုဇြန္ေတာင္ေစ်းမွတ္တိုင္အေရာက္ အဆိုပါ ရမ္းကားသူက ေနာက္မွပါလာေသာ YBS ၉၃ ယာဥ္တစ္စီးေပၚတြင္ ဆက္ၿပီး...

Subscribe to လူထုမိတ္ေဆြအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ