လူငယ္ေရးရမူဝါဒ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း အခမ္းအနား

6 months 1 week ago
1 Hit

လူငယ္ေရးရမူဝါဒ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၅ရက္က က်င္းပခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။...

Subscribe to လူငယ္ေရးရမူဝါဒ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း အခမ္းအနား