လုယက္သူမ်ားကို ဖမ္းမိ

1 year 2 months ago
93,359 Hits

စစ္ေဆးခ်က္အရ ၎တုိ႔ ၂ ဦးသည္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအနီးတစ္၀ုိက္တြင္ အလြတ္တန္း Tourist Guide လုပ္ကုိင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to လုယက္သူမ်ားကို ဖမ္းမိ