လုပ္ေသနတ္

9 months 2 weeks ago
6,382 Hits

၎လုပ္ေသနတ္မ်ားျပဳလုပ္ေရာင္းခ်သူအား တရားဥပေဒအရ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ စနစ္တက်လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Subscribe to လုပ္ေသနတ္