လုပ္သမားတစ္ဦး

ျဖစ္စဥ္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး အေဆာက္အဦၿဖိဳခ်ရာ ေသဆုံးမႈအတြက္ ဦးသန္႔ေဇာ္ႏွင့္ ဦးေအာင္ေလးတို႔ ႏွစ္ဦးအား လူေသမႈပုဒ္မ၃၀၄(က)ျဖင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထားသည္။

Subscribe to လုပ္သမားတစ္ဦး