လိေမၼာ္သီး

3 months 3 weeks ago
5,273 Hits

အဲဒီႏွစ္ခုကဒြန္တြဲေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ ပရိသတ္နဲ႔ အဆက္မျပတ္ဖို႔လည္းအေရးႀကီးပါတယ္။

Subscribe to လိေမၼာ္သီး