လိေမၼာ္သီး

3 weeks 22 hours ago
3,193 Hits

အဲဒီႏွစ္ခုကဒြန္တြဲေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ ပရိသတ္နဲ႔ အဆက္မျပတ္ဖို႔လည္းအေရးႀကီးပါတယ္။

Subscribe to လိေမၼာ္သီး