လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္

3 months 4 days ago
6,445 Hits

"ဒီႏွစ္မွာအရင္ႏွစ္ကမရွိတဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္နဲ႔ စတုတီသာေကၽြးေမြးတဲ႔အစီစဥ္ေပါ့ ။ အစီစဥ္ကလည္း ေလးေနရာေလာက္သီးျခားထြက္လာတာေပါ့"ဟု ဦးသန္းဟုတ္ က ဆိုသည္။

Subscribe to လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္