လက္ဖက္လုပ္ငန္း

တုိးတက္လာတယ္။ အရင္ကဆုိရင္ လက္ဖက္ကိုခူးမယ္၊ နယ္မယ္၊ အေျခာက္လွမ္းမယ္ ၿပီးရင္ ပြဲရံုမွာသြားေရာင္းမယ္ ဒီအဆင့္ေလာက္ပဲ။ အခုဆုိသူတုိ႔ဘာသိလာလဲဆုိေတာ့ ကိုင္းျဖတ္ရမွာေတြ၊ကိုင္းျပဳျပင္ရင္ လက္ဖက္ပိုထြက္လာမွ...

Subscribe to လက္ဖက္လုပ္ငန္း