ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)

2 months 2 weeks ago
3,281 Hits

“ တပ္ကနယ္ေျမစိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမလႈပ္ရွားေရးဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲ႔မွာရွိတဲ႔ေနရာကို တက္တိုက္ လို႔ျဖစ္တာပါ။ ဒီေန႕ကေတာ့ တိုက္ပြဲရယ္လို႔ေတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေန႕ေတာ့ ဟိုခဲ ဘက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ၾကားတယ္"...

Subscribe to ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)