ရွင္ဇိုအာေဘး

10 months 1 week ago
54,543 Hits

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရွင္ဇိုအာေဘးတို႔သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ အျခားေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ တက္ေရာက္သည့္ အာဆီယံထိပ္သီညီလာခံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ရွင္ဇိုအာေဘး