ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္

4 months 8 hours ago
23,419 Hits

ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားစတင္ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ ေမာင္ေတာတြင္လည္း ညမထြက္ရ အမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကို ႏွစ္လထပ္မံ တိုးျမွင့္လိုက္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၉ရက္တြင္   ျပည္နယ္အစိုးရက   ေၾကညာထားသည္။

Subscribe to ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္