ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္

5 days 13 hours ago
2,566 Hits

“ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခုၿပိဳက်သြားတာပါ။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးကတာဝန္႐ွိသူေတြနဲ႔ ဌာနဆိုင္ေတြ ကြင္းဆင္းေနပါတယ္။ ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနကို  ေက်ာင္းေဆာင္ပ်က္စီးသြားတဲ့ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုေတြ တင္ျပထားပါတယ္...

Subscribe to ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္