ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္

1 month 2 weeks ago
802 Hits

“ရုပ္သိမ္းလိုက္တာမဟုတ္ဘူး။ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ေန႔က ေနာက္လအထိ ျပန္ထုတ္ထားတယ္။ ၈ လပိုင္း ၂၅ ရက္ ေန႔က တည္းက ၁၁ အုပ္စုမွာ ထုတ္ထားတာ။ ခုကေတာ့ ၃ အုပ္စုပဲ ၂ လ ထုတ္ထားတာ။”

Subscribe to ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္