ရမၼာဝတီဆရာေတာ္ ဦးဣႏၵ

8 months 1 week ago
2,025 Hits

" သံဃာ့နာယကအေနနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ ရြက္သင့္တယ္၊ ဦးဇင္းတို႔ ဗုဒၶသာသနာမွာ အလားတူကိစၥေတြမျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္၊ သံဃာ့နာယကအေနနဲ႔ မေဆာင္ရြက္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ တာ၊...

Subscribe to ရမၼာဝတီဆရာေတာ္ ဦးဣႏၵ