ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္းညေစ်း

10 months 3 weeks ago
7,997 Hits

“အေရာင္းအ၀ယ္အေျခအေနက ဟုိမွာေရာင္းတုန္းကေတာ့ အရမ္း ေရာင္းရတယ္။ ဒီမွာေတာ့ အရမ္းပါးတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္က ေတာ္ေတာ္မွ ေတာ္ေတာ္ပါးတယ္”

Subscribe to ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္းညေစ်း