ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုး

4 months 1 week ago
2,588 Hits

အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မိခင္မ်ားကို ဝါးနက္ေခ်ာင္း လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနကို ပို႔ေဆာင္ထားေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆက္ေျပာသည္။

Subscribe to ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုး