ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း

4 months 2 weeks ago
8,222 Hits

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပုသိမ္အနီးရိွ မီးေလာင္ဂ်ိဳင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းၿပီးစီးပါက စုစုေပါင္း မဂၢါဝပ္ ၁၃၉၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ တနသာၤရီတိုင္း၊ ထား၀ယ္ရိွ ကန္ေပါက္လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား...

Subscribe to ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း