ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

2 weeks 6 days ago
3,368 Hits

"ျပတ္ေတာက္မွာကေတာ႔ ၁၃ ရက္(နံနက္ ၁၀ နာရီ) မွ ၁၄ ရက္ေန႔ည ၁၀ နာရီအထိ ၃၆ နာရီအတြင္းျပတ္ေတာက္မယ္" ဟု အေနာက္ပိုင္းခ႐ုိင္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး)မွ ဦးခ်စ္ကိုကို က ေျပာသည္။

Subscribe to ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး