ရန္ကုန္တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔

တရားမဝင္ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို  လြန္ခဲ့ေသာ တစ္လခန္႔က  ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္းစီျဖင့္ အမည္မသိ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက  ရန္ကုန္သို႔ ေခၚေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ရန္ကုန္တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔