ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္

2 months 3 days ago
1 Hit

ဘက္စံုသံုးဆိပ္ကမ္းအတြက္ ေကာ႔မွဴးၿမိဳ႕နယ္ သရက္ေတာ႔ေက်းရြာႏွင့္ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာ္ဓလူးေက်းရြာအၾကား ေျမဧက ၁၀,၅၃၀ ဧက ခန္႔ အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားသည္။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဧက ၅၀၀ ကို ျမစ္ကမ္းနားအရွည္ ၂ ဒ...

Subscribe to ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္