ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

2 weeks 5 days ago
2,586 Hits

လက္ရိွ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း၌ ပရဟိတအသင္းေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အသင္းလိုင္စင္မွတ္ပံုတင္၊ လူနာတင္ ယာဥ္လိုင္စင္ ရွိသည့္အသင္းမ်ားရွိသလို၊ အသင္းမွတ္ပံုတင္မရွိေသာအသင္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး