ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း

3 months 1 day ago
1 Hit

မတ္လ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳလုပ္သည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ေစ်းကြက္ဌာန အႀကီးတန္း မန္ေနဂ...

Subscribe to ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း