ရင္သားထိပ္ေခါင္းေတြ ဘာေၾကာင့္ မည္းရတာလဲ

2 months 1 week ago
55,418 Hits

ေသာက္သုံးရတဲ့ သေႏၶတားေဆးေတြဟာ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈေတြက ရင္သားထိပ္ေခါင္း ဧရိယာ တစ္ဝုိက္ကုိ ပုိၿပီး မည္းလာေစႏုိင္ပါတယ္။

Subscribe to ရင္သားထိပ္ေခါင္းေတြ ဘာေၾကာင့္ မည္းရတာလဲ