ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕

1 week 1 day ago
1 Hit

 ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ သံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး Mr. Manjurulkarim Khan Chowdhury လည္း ပါဝင္ၿပီး စုစုေပါင္း (၂၁) ဦးခန္...

Subscribe to ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕