ရခုိင္ျပည္နယ္

2 days 6 hours ago
1 Hit

အစိုးရဘက္မွ သတင္းထုတ္ျပန္မႈေႏွးေနျခင္းသည္ ေကာလဟလမ်ား ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚေစရန္ ဖန္တီးေပးသလိုျဖစ္ေနသည္ဟု ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံမွ သင္တန္းညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိန္၀င္းက ေျပာသည္။

Subscribe to ရခုိင္ျပည္နယ္