ရခုိင္အေရး

10 months 6 days ago
1 Hit

“ကမာၻႀကီးက ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ ဘဂၤါလီေတြ ျပန္လာတဲ့အခါ ေခၚယူတာ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ကတိအေပၚ ေဆာင္ရြက္မႈက အေရးႀကီးတယ္။

Subscribe to ရခုိင္အေရး