ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုဥကၠဌ ေဒၚေအးႏုစိန္

2 months 2 weeks ago
3,024 Hits

တုိင္းရင္းသား အင္အားစုေတြကုိ သေဘာထားက်ဥ္းေျမာင္းသူေတြ အစြန္းေရာက္သူေတြလုိ႔ မမွတ္ယူသင့္ပါဘူး။ အင္အားႀကီးတဲ့ အင္အားစုေတြ အထူးသျဖင့္ ဗမာပါတီႀကီးေတြ အပါအဝင္ ခုိင္မာစြာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕...

Subscribe to ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုဥကၠဌ ေဒၚေအးႏုစိန္