ရခိုင္အေရး

3 months 3 days ago
2,594 Hits

ဒုကၡသည္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးအတြက္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ဖို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က တုိက္တြန္းထားေပမယ့္ ျမန္မာ့ဘက္ကေတာ့ လက္ခံလုိျခင္း မရွိဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။

Subscribe to ရခိုင္အေရး